09 Rhag 2013

Mae’r heddlu’n ymchwilio i ladrad gliniadur Asus gwyrdd o dŷ yng Nghaerfyrddin nos Fercher 27 Tachwedd 2013.
Mae’r heddlu’n apelio am unrhyw wybodaeth, yn arbennig unrhyw un amheus a welwyd yn loetran yn ardal Heol Ferrar rhwng 9 a 9:35 o’r gloch y noson honno.
Os oes gennych wybodaeth, galwch swyddogion yng Ngorsaf Heddlu Caerfyrddin ar 101 gan ddyfynnu cyfeirnod digwyddiad 375 ar 27 Tachwedd 2013.