10 Chw 2014

Gall Heddlu Dyfed-Powys gadarnhau bod corff wedi’i ganfod yn ystod yr ymgyrch chwilio am gaiacwr 34 oed a aeth ar goll ar yr afon Wysg brynhawn ddoe.
Daethpwyd o hyd i’r corff ychydig cyn 11.20 o’r gloch y bore yn yr afon Wysg.
Mae teulu’r caiacwr coll wedi cael gwybod am y darganfyddiad, a bydd y corff nawr yn cael ei adnabod yn ffurfiol.