12 Maw 2014

Mae dau feiciwr modur a gafodd eu dal yn teithio ar gyflymderau o hyd at a thros 140 milltir yr awr rhwng Llanwrtyd a Garth, Powys ar 9 Mehefin 2013 wedi ymddangos yn y llys.

Daliwyd y ddau yrrwr yn goryrru yn ystod diwrnod o weithredu a gynhaliwyd er mwyn annog beicwyr modur i fod yn ddiogel ar y ffordd. Ymddangosodd y ddau o flaen ynadon yn Llanelli ar ddydd Iau 6 Mawrth 2014.

Beiciwr 1 
o Ynysforgan; dirwy o £625, tâl ychwanegol o £62, costau o £385 – cyfanswm o £1032 a gwaharddiad am 28 ddiwrnod.
Beiciwr 2
o Frynhyfryd, Abertawe; dirwy o £300, tâl ychwanegol o £30, costau o £385 – cyfanswm o £715 a 5 pwynt ar ei drwydded.

Dywedodd y Prif Arolygydd Rose-Ann Lloyd:

“Gall goryrru wrth ddefnyddio beic modur arwain at ganlyniadau trychinebus ac yma yn Heddlu Dyfed-Powys, rydym yn anelu at gadw’n ffyrdd mor ddiogel â phosibl ar gyfer pawb sy’n eu defnyddio. Mae’r canlyniad llys hwn a’r ddedfryd ddilynol yn pwysleisio’r angen ar gyfer gweithredu’n gadarnhaol yn erbyn y rhai sy’n peri perygl gwirioneddol ar ein ffyrdd ac yn anfon neges glir na ddioddefir cyflymderau eithafol a reidio gwrthgymdeithasol ar y ffyrdd o fewn Dyfed-Powys.”