21 Ion 2014

Cafodd dros 460 o yrwyr yng Nghymru eu dal dros y terfyn yfed a gyrru cyfreithiol yn ystod Ymgyrch Atal Yfed a Gyrru Cymru Gyfan a gynhaliwyd dros y Nadolig

Yn ystod yr ymgyrch, a oedd ar waith rhwng 1 Rhagfyr 2013 ac 1 Ionawr 2014, rhoddwyd profion anadl i 35,255 o yrwyr ledled Cymru

Rhoddodd swyddogion Heddlu Gogledd Cymru brofion i 18,159 o yrwyr ac roedd 107 o’r rhain yn bositif.  Yn Nyfed Powys, rhoddwyd cyfanswm o 11,281 prawf anadl gyda 161 ohonynt yn bositif.  Yng Ngwent profwyd 2,470 o yrwyr ac roedd 39 o’r rhain yn bositif, a rhoddodd swyddogion Heddlu De Cymru 3,345 o brofion gyda 158 ohonynt yn bositif.

Fe lansiwyd yr ymgyrch gyda chefnogaeth gan deulu Kieran Lea Arnold, a gafodd ei ladd mis Mehefin y llynedd mewn gwrthdrawiad gyda rhywun a oedd ddwy waith dros y terfyn cyfreithiol.

Lladdwyd y plymwr 21-oed yn dilyn y gwrthdrawiad dau gerbyd ar yr A541 rhwng Pontblyddyn a Chaergwrle.

Ar ôl pledio’n euog cafodd Robert Bryn Williams, 48-oed, ei ddedfrydu i bum mlynedd a phedwar mis o garchar a’i wahardd rhag gyrru am dair blynedd.

Yn siarad ar ran Heddluoedd Cymru, meddai’r Dirprwy Brif Gwnstabl Gareth Pritchard: “Er bod digon o rybudd wedi cael ei roi cyn ac yn ystod yr ymgyrch, penderfynodd 465 o yrwyr yng Nghymru anwybyddu ein rhybuddion drwy beryglu eu bywydau eu hunain a rhai pobl eraill drwy dorri’r gyfraith. Mae hyn yn hynod o siomedig.

“Mae hefyd yn rhyfeddol fod rhai pobl bron i bedair gwaith dros y terfyn cyfreithiol. Mae’n amlwg fod yr unigolion yma wedi diystyru eu diogelwch personol a diogelwch gyrwyr eraill.

“Nid yn unig yw yfed a gyrru neu gymryd cyffuriau a gyrru yn erbyn y gyfraith, mae’n rhywbeth hollol anerbyniol.

Ychwanegodd: “Fodd bynnag, nid problem dros y Nadolig yn unig yw yfed a gyrru.  Mae’n difetha bywydau drwy’r flwyddyn. Mae’r rhai sy’n parhau i yfed a gyrru yn dewis gwneud hynny ar hyd y flwyddyn felly rydym angen cymorth y cyhoedd 365 diwrnod y flwyddyn er mwyn ein cynorthwyo ni i dynnu’r bobl yma oddi ar ffyrdd Cymru.”

Os oes gennych chi wybodaeth am unrhyw un sy’n yfed a gyrru neu’n gyrru dan ddylanwad cyffuriau  ffoniwch Heddlu Dyfed-Powys ar 101 neu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111. Mewn argyfwng ffoniwch 999 bob amser.

Nodiadau:

• Yn ystod Ymgyrch Nadolig 2012 cafodd 35,493 o yrwyr brofion anadl drwy Gymru.

Rhoddodd swyddogion Heddlu Gogledd Cymru brofion i 18,780 o yrwyr ac roedd 107 o’r rhain yn bositif.  Yn Nyfed Powys, rhoddwyd cyfanswm o 11,075 prawf anadl gyda 200 ohonynt yn bositif.  Yng Ngwent profwyd 1,935 o yrwyr ac roedd 39 o’r rhain yn bositif, a rhoddodd swyddogion Heddlu De Cymru 3,703 o brofion gyda 156 ohonynt yn bositif.

• Yn ystod ymgyrch 2011 cafodd of 27,744 o fodurwyr drwy Gymru brawf anadl gyda 545 ohonynt yn bositif. Cafodd 9,042 o yrwyr brawf anadl gyda 95 ohonynt yn bositif.