20 Ebr 2017

Bydd Gorsaf Heddlu Saundersfoot ar gau am naw diwrnod o ddydd Gwener 21 Ebrill.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, bydd yr adeilad yn cael ei adnewyddu fel rhan o Raglen Moderneiddion Ystadau Heddlu Dyfed-Powys.

Cynghorir unrhyw un sydd angen cymorth yr heddlu yn ystod y cyfnod hwnnw i alw 101 ar gyfer materion difrys, megis adrodd am drosedd sydd eisoes wedi digwydd, gofyn am ddiweddariadau ynghylch ymchwiliadau, neu gyngor atal trosedd. Mewn argyfwng, megis pethau a all fod yn fater o fywyd neu farwolaeth, neu pan fydd trosedd yn digwydd, galwch 999.

Dywedodd yr Arolygydd Aled Davies: “Mae’r lefel hwn o fuddsoddi yng Ngorsaf Heddlu Saundersfoot yn dangos ein hymrwymiad tuag at gadw canolfan blismona yn y pentref a’n hawydd i sicrhau bod ein cyfleusterau’n addas ar gyfer defnydd gweithredol yn y dyfodol. Bydd y gwelliannau’n sicrhau ein bod ni’n medru cynnig y safonau gwasanaeth uchaf i’n cymunedau yn ardal Saundersfoot, a byddant yn cael eu cwblhau mewn da bryd cyn i’r llu o ymwelwyr a ddisgwylir dros yr haf gyrraedd.”