07 Mai 2017

Yn ystod prynhawn Dydd Sadwrn 6 Mai 2017, buodd tîm Gwylwyr y Glannau Ei Mawrhydi a thîm Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Badau achub yn cymryd rhan mewn chwiliad am ddyn a welwyd ddiwethaf yn y môr, oddi ar Benmaen Dewi, ger Traeth Mawr, Tŷ Ddewi, Sir Benfro.

Tybiwyd ei fod mewn trafferth.

Nid yw’r dyn wedi cael ei ddarganfod, ac mae Heddlu Dyfed Powys ar hyn o bryd yn ceisio darganfod pwy yw e.

Dyma’r disgrifiad a roddwyd o’r dyn:

Dyn gwyn Ewropeaidd yn ei 60au, tenau, wyneb hir, gwallt byr (lliw heb ei nodi), a chanddo aeliau gwyn llachar, trawiadol. ‘R oedd e’n gwisgo sach deithio ddydd, lliw llwyd tywyll, trowsus glas tywyll/du a siwmper neu grys glas tywyll, llewys hir.

Daethpwyd o hyd i siaced frown, yn debyg i siaced awyren fomio, yn y môr, yn agos at y man lle gwelwyd y dyn ddiwethaf. Mae’n bosib bod y siaced yn perthyn i’r dyn dan sylw.

Meddai’r Arolygydd Aled Davies: “Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio i unrhyw un sydd â gwybodaeth a all fod yn help i ni adnabod yn dyn yma neu ddarganfod ei symudiadau diweddar, am gysylltu â ni ar frys drwy alw 101.”