10 Chw 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymdrin â digwyddiad yn ardal Llangynidr, ar yr afon Wysg. Derbyniwyd adroddiad am oddeutu 1 o’r gloch brynhawn heddiw fod caiacwr wedi mynd i drafferthion ar yr afon Wysg wrth gaiacio gyda grŵp, ac nid yw wedi’i weld ers hynny. Mae swyddogion Heddlu Dyfed-Powys, gan gynnwys chwilwyr arbenigol, wrth y lleoliad, yn ogystal â’r Tîm Achub Mynydd, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gwylwyr y Glannau EM a Hofrennydd Chwilio ac Achub. Mae'r dyn sydd ar goll yn ei 30au ac mae ei deulu wedi cael gwybod. Mae teuluoedd gweddill y grŵp caiacio, sy’n ddiogel ac iach, wedi’u hysbysu. Mae amodau tywydd wrth y lleoliad yn anodd ac yn heriol iawn. Gwneir pob ymdrech yn yr ymgyrch chwilio ac achub barhaus. Rydym yn cynghori pobl i gadw draw wrth y lleoliad er eu diogelwch oherwydd yr amodau.