29 Ebr 2014

Mae'r Cyngor yn gweithio gyda'r Heddlu yn Llanelli er mwyn codi ymwybyddiaeth ynghylch beth y dylai pobl ei wneud os ydynt yn dod ar draws nodwyddau sydd wedi'u taflu.
Bydd swyddogion gorfodi materion amgylcheddol a'r heddlu lleol yn addysgu'r cyhoedd ynghylch peryglon nodwyddau sydd wedi'u taflu.
Bydd posteri a thaflenni'n cael eu dosbarthu, gan gynghori pobl i roi gwybod am unrhyw nodwyddau ar unwaith er mwyn iddynt gael eu gwaredu’n ddiogel ac yn gyflym. 
Mae gan weithwyr glanhau'r Cyngor offer arbennig i'w galluogi i ymdrin â nodwyddau ac maent yn targedu llefydd lle mae problemau'n digwydd yn gyson er mwyn cael gwared ar unrhyw nodwyddau sydd wedi'u taflu.
Dywedodd y Cynghorydd Jim Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd: “Mae nodwyddau a chwistrellau sydd wedi eu taflu yn gallu bod yn beryglus gan y gallai pobl gael eu hanafu neu ddal haint wrth eu trafod; felly mae'n bwysig nad ydych yn cyffwrdd â'r pethau hyn. Ffoniwch y Cyngor ar unwaith fel y gall un o'n gweithwyr glanhau gael gwared arnynt."
Mae'r Cwnstabl Dave White o’r Adran Cymunedau a Phartneriaeth, sy'n arwain yr ymgyrch ynghyd â Paul Morris, Rheolwr Gorfodi Materion Amgylcheddol, yn annog y cyhoedd i fod yn wyliadwrus.
Ychwanegodd:  “Mae llawer o bobl yn cymryd yn ganiataol fod nodwyddau'n cael eu defnyddio gan ddefnyddwyr cyffuriau anghyfreithlon ond mae’r cynllun cyfnewid nodwyddau ar gael hefyd i bobl sy'n defnyddio steroidau a chyffuriau eraill.
“Hoffwn annog unrhyw berson sy'n defnyddio nodwyddau i ddefnyddio'r trefniant cyfnewid ac i'w gosod nhw yn y cynwysyddion plastig sy'n cael eu dosbarthu er mwyn dychwelyd eu nodwyddau."