08 Hyd 2018

Mae’r Heddlu, yr Awdurdod Parc Cenedlaethol a swyddogion Cadw’n ymchwilio i ddifrod a achoswyd i gofeb a 5,500 mlwydd oed yn Sir Benfro.

Paentiwyd graffiti ar y siambr gladdu Pentre Ifan ger Nyfer, ac mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth er mwyn dod o hyd i’r rhai sy’n gyfrifol.  

Dywedodd PC Esther Davies o dîm troseddau gwledig Heddlu Dyfed-Powys: “Mae’r fandaliaeth i siambr gladdu Pentre Ifan wedi’n tristau. Mae hwn yn un o’r safleoedd cynhanesyddol enwocaf yng Nghymru, ac mae’r ffaith bod rhywun wedi gwneud hyn yn annerbyniol.

“Yn ogystal â difrodi’r gofeb, maen nhw wedi achosi difrod sylweddol i’r cennau sy’n tyfu ar y cerrig.  

“Rydyn ni’n gweithio’n agos iawn â mudiad Cadw, a byddwn ni’n ymdrin â chael gwared â’r paent.

“Byddem yn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth am y troseddwr i gysylltu â’r tîm Troseddau Gwledig drwy alw 101.”

Mae swyddogion yn cynnal patrolau rhagweithiol, mewn partneriaeth â mudiad Cadw ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, mewn lleoliadau eraill sy’n hanesyddol bwysig er mwyn sicrhau nad oes unrhyw ddifrod pellach yn cael ei achosi rhywle arall.

Dywedodd yr Arolygydd Roger Smith, Swyddog Cyswllt Troseddau Treftadaeth: “Rydyn ni’n trin troseddau treftadaeth fel hyn yn ddifrifol iawn o fewn Dyfed-Powys.

“Mae Pentre Ifan yn henebyn cofrestredig sydd o arwyddocâd mawr yn genedlaethol a rhyngwladol, ac rydyn ni’n ymchwilio i’r difrod iddo fel blaenoriaeth.  

“Rydyn ni’n gweithio’n agos â’n cydweithwyr o fudiad Cadw a’r Awdurdod Parc Cenedlaethol. Ar hyn o bryd, rydyn ni’n treialu rhaglen Gwarchod Treftadaeth ragweithiol o fewn y Parc Cenedlaethol, lle mae swyddogion heddlu a SCCH, ynghyd â wardeniaid Cadw a choedwigwyr Parc Cenedlaethol, yn patrolio safleoedd treftadaeth er mwyn atal difrod ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.”