07 Chw 2019

Gall Heddlu Dyfed-Powys gadarnhau mai corff dyn coll o Gaerfyrddin, Gary Shepherd-Mason, yw’r corff a ddarganfuwyd ar draeth yn Instow, Gogledd Dyfnaint.

Daethpwyd o hyd i’r corff ddydd Iau 17 Ionawr. Mae’r corff wedi’i adnabod yn swyddogol erbyn hyn, a chadarnhawyd mai Mr Shepherd-Mason ydyw.

Mae ei deulu wedi’u diweddaru ac maen nhw’n cael eu cefnogi gan swyddogion cyswllt teulu sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig.

Roedd Mr Shepherd-Mason wedi bod ar goll ers dydd Iau 15 Tachwedd.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Gary Mills: “Gyda thristwch mawr, rydyn ni’n cadarnhau marwolaeth Gary Shepherd-Mason. Ers derbyn adroddiad ei fod ar goll, bu chwilio dwys a gwnaed apeliadau er mwyn ceisio dod o hyd iddo. Ar ran Heddlu Dyfed-Powys, rwy’n estyn fy nghydymdeimlad dwysaf i’w deulu.”