03 Medi 2014

Diolch i ymateb arbennig gan y gymuned leol, roedd lansiad y Cynllun Gwarchod Cymdogaeth yn ardal Derwen-gam, Llwyncelyn yn llwyddiannus. 

Croesawodd PCSO Trish Smith – sy’n rhedeg y fenter – y rhai a oedd yn bresennol ar 27 Awst a rhoddodd drosolwg o’r cynllun iddynt a gwybodaeth am yr hyn a ddisgwylir gan bawb sy’n gysylltiedig â’r cynllun.

Meddai, “Mae’r cynllun wedi bod yn llwyddiannus iawn, gyda 35 aelod hyd yn hyn."

Gwarchod Cymdogaeth yw un o’r mentrau atal trosedd mwyaf ei faint a mwyaf ei lwyddiant a fu erioed. Mae’n ymwneud â chymunedau a chymdogion yn dod at ei gilydd er mwyn lleihau trosedd a gwella’r cysylltiadau rhwng eich cymuned a’r heddlu.

Fodd bynnag, mae mwy i Warchod Cymdogaeth na lleihau trosedd, mae’n mynd ati i greu cymunedau sy’n gofalu am ei gilydd. Mae’n dod â phobl ynghyd a gall wneud gwir gyfraniad at wella’u bywydau.

Ychwanegodd PCSO Smith: "Os oes gennych ddiddordeb, nid yw’n rhy hwyr felly cysylltwch er mwyn dod yn rhan o’r cynllun. Edrychwn ymlaen at eich gweld!”

Llun: PCSO Trish Smith â’r cydlynwyr Bob Turner a David Thomson