23 Meh 2014

Gwarchod Cymdogaeth  yw’r enghraifft fwyaf adnabyddus a mwyaf effeithiol o’r heddlu a’r gymuned yn cydweithio mewn partneriaeth i atal trosedd, adeiladu cymunedau diogelach a gwella ansawdd bywyd.

Mae’r cynllun yn syml a’i ddiben yw bod nifer o gymdogion yn dod ynghyd i gadw golwg ar eu cartrefi a’r ardal lle maent yn byw.

Fel arfer mae’r grŵp yn penodi cydlynydd sy’n gweithredu fel cyswllt rhwng y gymuned a’r heddlu lleol. Rhoddir sticeri, cylchlythyrau a chyngor atal trosedd i aelodau, yn eu hannog i roi gwybod i’r heddlu am weithgarwch amheus.

Os oes gennych chi ddiddordeb, mae’n debygol iawn fod gan eich cymdogion ddiddordeb hefyd.

Cynhelir cyfarfod cychwynnol yng Nghapel Cilgwyn, Llangybi ar 3 Gorffennaf 2014 am 7 y.h.