24 Chw 2014

Gwahoddir preswylwyr lleol i fynychu’r cyfarfod PACT nesaf a gynhelir yn Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Model, Ffordd y Coleg, Caerfyrddin, nos Fawrth 11 Mawrth am 6 o’r gloch.
Bydd y swyddogion sy’n bresennol yno i wrando ar unrhyw bryderon a allai fod gennych yn eich cymuned, ac yn ceisio rhoi cyngor ac arweiniad.