25 Tach 2013

Mae ditectifs a swyddogion mewn lifrau o adran Aman Tywi Heddlu Dyfed-Powys heddiw wedi cyflawni dwy warant o dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.
Eiddo yn Hermon a Llanymddyfri oedd testun y gwarantau.
O ganlyniad, mae swyddogion wedi arestio dyn lleol 51 oed a'i gyhuddo o fod yn gysylltiedig â chynhyrchu cyffur dosbarthu B, sef canabis.
Mae wedi ymddangos gerbron Llys Ynadon Llanelli ac wedi'i gadw yn y ddalfa.