09 Medi 2019

 

Ar ddydd Iau 12 a dydd Gwener 13 Medi, yn y cyfnod yn arwain at Ironman Cymru, bydd Tîm Plismona Bro Dinbych-y-Pysgod yn cynnal digwyddiad ‘Cofrestru Beiciau’ yn yr orsaf heddlu ar Stryd Warren yn Ninbych-y-pysgod.

Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle i aelodau o’r cyhoedd sy’n byw yn ardal Heddlu Dyfed-Powys i alw heibio i gael eu cod post wedi’i farcio ar eu beiciau drud. Pe bai’r beic yn cael ei ddwyn neu golli, gall y wybodaeth hon fod yn hollbwysig ar gyfer adnabod perchennog y beic.

Mae marcio beiciau yn y ffordd hon yn ddull syml ac amser effeithlon o ddiogelu eiddo rhywun a’i gwneud yn hawdd adnabod eiddo os yw’n cael ei ddwyn neu golli. Nid yw’r cyfle hwn ar gael ar gyfer beiciau plant y tro hwn. 

 

Dywedodd SCCH Adam Thomas, “Mae hwn yn gyfle gwych i breswylwyr Heddlu Dyfed-Powys gael eu beiciau drud wedi’u marcio â’u cod post. Byddwn ni yno o 10 o’r gloch y bore tan 3 o’r gloch y prynhawn ar y ddau ddiwrnod. Galwch heibio i gael eich beiciau wedi’u marcio.”