09 Maw 2016

Heddiw, cyflwynodd Heddlu Dyfed-Powys ‘Negeseuon Cymunedol’ (NCDP), sef system sy’n caniatáu i’r gwasanaeth gyhoeddi negeseuon yn sydyn i’w gymunedau ac yn galluogi preswylwyr i chwarae rhan mewn plismona.

 

Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Aled Davies,

“Mae ‘Negeseuon Cymunedol’ yn ategu ein dulliau presennol o siarad yn uniongyrchol â’n cymunedau. Bydd preswylwyr sy’n ymuno â NCDP gan ddefnyddio’u cyfeiriad e-bost yn unig yn derbyn negeseuon yn syth i’w mewnflwch – negeseuon sy’n berthnasol i’w cymuned, eu ffordd o fyw a’u diddordebau.”

I gofrestru, galwch heibio i www.dyfed-powys.police.uk a chliciwch ar y ddolen NCDP (www.dpcm.co.uk). Ar y dudalen, gofynnir i unigolion ddewis y math o wybodaeth maen nhw eisiau derbyn, yn ogystal ag ateb ychydig o gwestiynau sy'n benodol i’w hardal.

Bydd negeseuon a dderbynnir trwy NCDP yn berthnasol i’r wybodaeth mae’r preswylwyr yn rhoi wrth ymuno, a gallant gynnwys gwybodaeth atal trosedd benodol, apeliadau uniongyrchol sy’n seiliedig ar ddigwyddiadau lleol a gwybodaeth am ddigwyddiadau cymunedol yn eu hardal. Bydd NCDP yn arbennig o ddefnyddiol o ran cefnogi cynlluniau ‘Gwarchod’ (Gwarchod Ffermydd, Gwarchod Ceffylau, Gwarchod Badau, Gwarchod Cymdogaeth) – lle y mae angen cyfathrebu gwybodaeth benodol iawn i gymuned arbennig yn gyflym iawn.

Ychwanegodd y Prif Uwch-arolygydd Davies,

“Gwyddwn nad yw pawb yn hoff o gyfryngau cymdeithasol ac mae llawer o bobl nad ydynt yn dymuno, neu’n medru, mynychu cyfarfodydd cymunedol. Mae NCDP yn ffordd y medrwn ymgysylltu’n uniongyrchol â’n cymunedau, mewn ffordd fwy personol na rhai o’r mecanweithiau eraill rydyn ni’n defnyddio ar hyn o bryd. Hefyd, mae’n ein galluogi i alw am lygaid ar y tir yn gyflym ac ehangu ein gallu ‘plismona’ o fewn cymunedau. Bydd NCDP hefyd yn galluogi unigolion i ymgymryd â rôl casglu gwybodaeth ar gyfer eu teulu neu eu cymuned, oherwydd gall defnyddwyr ofyn am ddiweddariadau sy’n ymwneud â mwy nag un ardal os ydyn nhw’n dymuno hynny.”

Mae NCDP yn disodli’r hen system OWL. Cyn hir, bydd defnyddwyr OWL yn derbyn neges yn gofyn iddynt ddiweddaru eu gwybodaeth ar NCDP, gan sicrhau y byddwch chi’n derbyn negeseuon perthnasol yn y dyfodol.

Diwedd