22 Hyd 2015

Peidiwch â chael syn os cewch eich holi am brawf adnabod wrth brynu blawd ac wyau dros gyfnod Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt.

Gofynnir i siopwyr a phrif fasnachwyr gyfyngu ar werthu blawd ac wyau. 

Mae timoedd plismona bro a safonau masnach a swyddogion gorfodi’r cyngor wedi bod yn ymweld â siopau yn y cyfnod yn arwain at y dathliadau er mwyn ceisio eu cymorth.

Mae nifer wedi cytuno i dynnu cynnyrch megis wyau a blawd o’u silffoedd yn ystod Calan Gaeaf, a’u gwerthu y tu ôl i’r cownter. 

Hefyd, maen nhw wedi cytuno i arddangos posteri yn eu ffenestri ac wrth ymyl y tiliau er mwyn cynghori cwsmeriaid am y cyfyngiadau.

Daw hyn yn sgil Ymgyrch BANG (Bihafiwch Adeg Nos Galan Gaeaf), lle mae’r heddlu, y cyngor a’r gwasanaeth tân yn cydweithio er mwyn sicrhau bod pawb yn mwynhau dathliadau Calan Gaeaf.

Y brif neges yw mwynhau, ond aros yn ddiogel, ac ystyried y rhai sydd ddim eisiau cymryd rhan.

Dywedodd xxxx: “Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i siopau lleol a masnachwyr mawr sydd unwaith eto’n cydweithredu â ni yn ein hymdrechion i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol. Rydyn ni eisiau sicrhau bod pawb yn mwynhau Calan Gaeaf, pa un ai a ydyn nhw eisiau dathlu ai peidio.”

Mae posteri y gellir eu lawrlwytho hefyd wedi’u cynhyrchu i breswylwyr nad ydynt yn dymuno derbyn galwyr Calan Gaeaf.

Mae llawer o wybodaeth ar gael ar-lein, gan gynnwys digwyddiadur (Sir Gaerfyrddin yn unig) sy’n cynnwys digwyddiadau wedi’u trefnu a chyngor diogelwch.

Galwch heibio i www.dyfed-powys.police.uk a www.mawwfire.gov.uk am ragor o wybodaeth a defnyddiwch #YmgyrchBANG a #SpookSafe i ymuno â’r sgwrs ar gyfryngau cymdeithasol.