28 Medi 2015

Yn dilyn digwyddiad yn erbyn menyw oedrannus ar ddydd Mercher 23 Medi yn Noc Penfro, mae dyn 25 oed, sef Daniel James Gwynn o Ddoc Penfro, wedi’i gyhuddo o ladrad.

Ymddangosodd gerbron Llys Ynadon Hwlffordd ddydd Llun 28 Medi a chafodd ei gadw yn y ddalfa.

Bydd yn ymddangos gerbron Llys y Goron Abertawe ddydd Mawrth 6 Hydref.