03 Chw 2020

Heddiw, cyhuddwyd Andrew Jones, 52 oed o Heol Bronwydd, Bronwydd, Caerfyrddin, â llofruddiaeth Michael O’Leary o Nantgaredig.

Adroddwyd bod Mr O’Leary ar goll ddydd Llun 27 Ionawr 2020. Bydd Mr Jones yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Llanelli fory, sef dydd Mawrth 4 Chwefror 2020.

Mae teulu Mr O’Leary wedi cael gwybod am y datblygiad hwn, ac mae swyddogion arbenigol dal yn eu cefnogi yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Mae Mr O’Leary dal ar goll, ac mae timoedd o swyddogion sydd wedi’u penodi i’r ymgyrch hon yn parhau i chwilio amdano mewn sawl lleoliad yn ardal Caerfyrddin. Mae arbenigwyr cenedlaethol yn cefnogi’r tîm ymchwilio.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Paul Jones:

“Bydd yr ymchwiliad yn parhau a byddwn ni dal yn chwilio am Mr O’Leary wrth i ni geisio cael atebion ar gyfer y teulu. Mae ein meddyliau’n aros gyda nhw yn ystod y cyfnod anodd iawn hwn.”

“Rydyn ni dal yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un a welodd Mr O’Leary nos Lun 27 Ionawr 2020, neu unrhyw un a welodd ei gerbyd, sef Nissan Navara arian, yn teithio rhwng Cwmffrwd a Chapel Dewi rhwng 8 a 10 o’r gloch y noson honno, neu unrhyw un a oedd yn yr ardal hon yn ystod yr amserau hyn. Byddwn yn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â’r heddlu drwy alw 101.”
DIWEDD

Michael O'Leary

Michael O'Leary