10 Rhag 2013

Cyhuddwyd pump o gyflawni troseddau yfed a gyrru’r penwythnos hwn, gan arwain prif swyddogion heddlu’r sir i atgoffa pobl eu bod allan yn ardal yr heddlu yr adeg hon o’r flwyddyn yn gorfodi’r ymgyrch dim yfed a gyrru.
Y llynedd, cafodd 500 o yrwyr eu dal yn gyrru o dan ddylanwad alcohol.
“Mae’n bryderus ac yn siomedig gweld fod gyrwyr dal yn torri’r gyfraith yn y fath modd,” meddai’r Prif Arolygydd ar gyfer Sir Gaerfyrddin, Steve Cockwell. “Mae’r neges ‘peidiwch yfed a gyrru’ yn un rydym yn ei chyhoeddi pob Nadolig, ac eto, yn ystod penwythnos cyntaf yr ymgyrch yn Sir Gaerfyrddin, mae pedwar gyrrwr wedi’u harestio ar amheuaeth o yfed a gyrru.
“Y dyddiau hyn, nid yw’n dderbyniol gwneud y fath beth. Bydd swyddogion allan ar ffyrdd ledled y sir pob awr o’r dydd a’r nos er mwyn sicrhau y cedwir y ffyrdd yn ddiogel ac ymdrin ag unrhyw un sy’n credu y medrant gymryd bywydau eraill yn eu dwylo mor ddi-hid.”
• Arestiwyd dyn 21 oed o Lanelli yn ystod oriau mân y bore ddydd Sul 8 Rhagfyr. Yn ddiweddarach, fe’i cyhuddwyd o yfed a gyrru. Bydd yn ymddangos gerbron Llys Ynadon Llanelli ar 9 Ionawr. 
• Arestiwyd dyn 21 oed o Gasllwchwr  yn ystod oriau mân y bore ddydd Sul 8 Rhagfyr. Yn ddiweddarach, fe’i cyhuddwyd o yrru dros y terfyn cyfreithiol ar gyfer alcohol. Bydd yn ymddangos gerbron Llys Ynadon Llanelli ar 9 Ionawr. 
• Arestiwyd dyn 18 oed o Lanelli ychydig ar ôl hanner nos ddydd Sul 8 Rhagfyr. Yn ddiweddarach, fe’i cyhuddwyd o yfed a gyrru. Bydd yn ymddangos gerbron Llys Ynadon Llanelli ar 2 Ionawr. 
• Arestiwyd dyn 18 oed heb gyfeiriad sefydlog yn ystod oriau mân y bore ddydd Sadwrn 7 Rhagfyr. Fe’i cyhuddwyd o yrru dros y terfyn cyfreithiol ar gyfer alcohol, cipio cerbyd mewn modd mwy difrifol, gyrru heb yswiriant, a gyrru heb drwydded. Aed age f i Lys Ynadon Llanelli ddydd Llun 9 Rhagfyr.  
• Arestiwyd dyn 20 oed o Rydaman am 1.55 o’r gloch fore ddydd Sadwrn 7 Rhagfyr. Fe’i cyhuddwyd yn ddiweddarach o yrru dros y terfyn cyfreithiol ar gyfer alcohol a gyrru heb yswiriant. Bydd yn ymddangos gerbron Llys Ynadon Llanelli ar 2 Ionawr.