19 Maw 2019

Cafodd dyn 18 oed o ardal Birmingham ei arestio a’i gyhuddo o fewn tri diwrnod wythnos diwethaf mewn cysylltiad â chyflenwi cyffuriau drwy linellau cyffuriau yn Llanelli.

Cadwyd Harrison James Coe, 18 oed, o Sutton Coldfield, yn y ddalfa ddydd Gwener 15 Mawrth, a bydd yn ymddangos yn Llys y Goron Abertawe ar 14 Ebrill.

Fe’i cyhuddwyd o fasnachu mewn pobl drwy anfon plentyn 14 oed i werthu cyffuriau, yn ogystal â chwe achos o gyflenwi a meddu ar heroin, crac cocên a chanabis, ac un achos o feddu ar arf.

Arestiwyd Coe ddydd Mawrth 12 Mawrth ar ôl i swyddogion stopio car yr oeddent yn amau o fod yn gysylltiedig â throseddu trefnedig ar gyrion Llanelli.  

Credir mai’r cyhuddiad o fasnachu mewn pobl yw’r cyntaf yng Nghymru i gael ei erlyn mewn perthynas â chyflenwi cyffuriau drwy linellau cyffuriau.

Mae llinellau cyffuriau’n fater cenedlaethol sy’n dod yn fwy amlwg, lle mae grwpiau troseddu trefnedig o ardaloedd trefol fel Llundain, Lerpwl a Birmingham yn gosod plant a phobl agored i niwed rhyngddyn nhw eu hunain a’r perygl o gael eu darganfod drwy ddylanwadu a rhoi pwysau arnynt i gludo a gwerthu cyffuriau.

Bydd ‘Rhedwyr’ yn cael eu hanfon ar draws ffiniau sirol i ardaloedd fel Llanelli, y Drenewydd a Hwlffordd i drosglwyddo a/neu werthu cyffuriau Dosbarth A ar ben arall y llinell.

Medrwch adrodd am weithgarwch amheus neu bryderon ynghylch gwerthu a chymryd cyffuriau yn eich cymuned drwy alw 101, neu drwy gyflwyno adroddiad ar-lein. Er mwyn rhoi gwybodaeth yn ddienw, galwch yr elusen annibynnol Taclo’r Tacle ar 0800 555 111.

Er mwyn dysgu mwy am linellau cyffuriau a sut i adnabod yr arwyddion bod rhywun yn agored i gam-fanteisio o’r fath, galwch heibio i https://www.dyfed-powys.police.uk/cy/newyddion/ymgyrchoedd/op-guardian-llinellau-sirol/