24 Medi 2014

Darllenwch sut mae Heddlu Dyfed-Powys yn diogelu’n cymunedau yn y cylchlythyr Canlyniadau Cymunedol newydd.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Simon Prince, “Ledled Dyfed-Powys, mae digwyddiadau a gweithgareddau gwahanol yn cael eu cynnal â phreswylwyr, asiantaethau, sefydliadau a heddluoedd eraill er mwyn diogelu ein cymunedau.

"Mae’r cylchlythyr hwn yn anelu i rannu peth o’r gwaith ardderchog hwn a thynnu sylw at yr ymgyrchoedd, prosiectau a’r mentrau sy’n digwydd ledled yr Heddlu er mwyn cyflawni’n blaenoriaethau fel y nodwyd gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys.”

Bydd y cylchlythyr yn cael ei gyhoeddi’n chwarterol, a gellir ei lawrlwytho o wefan yr heddlu. .