19 Chw 2014

Mae’r heddlu’n trefnu cymhorthfa galw heibio ar gyfer preswylwyr Ystâd Trehafren yn y Drenewydd.

Cytunwyd ar ddau ddyddiad cychwynnol, ac os fyddant yn llwyddiannus, bydd dyddiadau pellach yn cael eu hychwanegu.

Gwahoddir preswylwyr i ddod i’r digwyddiadau galw heibio nos Wener 28 Chwefror 2014 a nos Wener 28 Mawrth rhwng 7 ac 8 o’r gloch yn neuadd gymunedol Trehafren.

“Mae hwn yn gyfle i bobl sy’n gweithio yn ystod y dydd siarad â’r gwasanaeth heddlu,” meddai PC Vicky Barnes. “Gall unrhyw aelod o’r cyhoedd alw heibio i siarad â swyddog heddlu neu PCSO am unrhyw bryderon sydd ganddynt yn eu hardal.

“Dylid parhau i adrodd am droseddau yn y ffordd arferol, gan ddefnyddio 999 mewn argyfwng, ac 101 pan nad yw’n argyfwng.

“Rwy’n credu y bydd hyn yn rhoi cyfle i bobl Trehafren a’r ardal gyfagos siarad â’r heddlu ar garreg eu drws. Byddaf yn bresennol ar y ddau ddyddiad, ac yno i wrando ar unrhyw bryderon a rhoi cyngor i’r cyhoedd.

“Felly os oes gan unrhyw un bryderon neu broblemau maent eisiau’u trafod â’r heddlu, galwch heibio. Trafodir pob mater mewn amgylchedd diogel ac mewn modd cyfrinachol.”