23 Medi 2014

Mae Tîm Plismona Bro Llanelli wedi sefydlu cymhorthfa heddlu newydd ym Mharc Sglefrio Ramps, a fydd yn cael ei chynnal bob nos Wener rhwng 6 a 7 o’r gloch. Mae croeso i bawb alw heibio i drafod unrhyw faterion neu bryderon. Edrychwn ymlaen at eich gweld.