11 Chw 2014

Bydd Tîm Plismona Bro Porth Tywyn yn cynnal dwy gymhorthfa ‘Cwrdd â’r Bît’ ar y ddau ddyddiad canlynol. Bydd swyddogion ym mhob lleoliad gyda’r Fan Heddlu Symudol.
Beth am alw heibio i gwrdd â’ch swyddogion lleol, neu ddefnyddio’r cyfle i ddweud wrthynt am unrhyw broblemau neu bryderon sydd gennych.

DYDD IAU 13 CHWEFROR 2014:
Harbwr Porth Tywyn – 14:30awr
Sgwâr Randell, Pen-bre – 15:00awr
Maes parcio Pont-iets (wrth ymyl gorsaf betrol Today’s) – 16:00awr
Pont-henri (tu allan i Neuadd y Pentref) – 16:30awr
Pump-hewl (tu allan i dafarn y Stag) – 17:00awr

DYDD GWENER 28 CHWEFROR 2014:
Harbwr Porth Tywyn – 10:00awr
Sgwâr Randell, Pen-bre – 10:30awr
Maes parcio Pont-iets (wrth ymyl gorsaf betrol Today’s)  – 11:30awr
Pont-henri (tu allan i Neuadd y Pentref) – 12:00awr
Pump-hewl (tu allan i dafarn y Stag) – 12:30awr