08 Hyd 2020

Ar ddydd Mercher 30ain Medi 2020, ymddangosodd Ryan Jones yn Llys y Goron Abertawe lle plediodd yn euog i ddau gyhuddiad o dwyll a chael ei ddedfrydu i 20 mis o garchar, wedi ei ohirio am 18 mis.

Plediodd yn ddieuog i un cyhuddiad o dwyll ac un cyhuddiad o ddwyn a fydd yn parhau ar ffeil.

O ganlyniad i’r ymddygiad hwn cafodd Mr Jones ei ddiswyddo o’r heddlu yn dilyn gwrandawiad camymddwyn ar yr 21ain o Ionawr eleni.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn disgwyl y safonau uchaf gan swyddogion a staff yn unol â’r Cod Ymddygiad a’r Safonau Ymddygiad Proffesiynol; bydd y rhai hynny sy’n methu â chyflawni’r safonau hyn yn cael eu dwyn i gyfrif.