15 Rhag 2015

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn rhybuddio siopwyr Nadolig i siopa’n ddiogel wrth brynu anrhegion ar-lein neu mewn trefi prysur.

Fel rhan o Ymgyrch Diogel a Braf i Bawb (SANTA), mae swyddogion heddlu wedi rhoi cyngor at ei gilydd ar sut i siopa’n ddiogel. 

Pan fyddwch allan yn siopa, mae’n bwysig eich bod chi’n ymwybodol o bobl o’ch cwmpas a chadw’ch pyrsau, waledi a nwyddau gwerthfawr eraill yn ddiogel.

Wrth siopa ar-lein, mae’n bwysig eich bod chi’n defnyddio gwefannau cyfreithlon a bod yn ofalus wrth nodi manylion personol a manylion ariannol.

Hefyd, rhybuddir siopladron bod polisïau Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd Dyfed-Powys mewn grym, a gall unrhyw un sy’n cael ei ddal yn dwyn o siop sy’n rhan o’r cynllun gael ei wahardd o siopau.

Meddai’r Uwch-arolygydd Chris Curtis, “Nid yw achosion o ladrad yn digwydd yn aml, ond ry ni’n atgoffa siopwyr i gymryd gofal arbennig. Mae’r siopau’n brysur iawn yr adeg hon o’r flwyddyn, ac mae pawb mewn brys. Hefyd, mae angen i bobl fod yn ymwybodol o’r mesurau diogelwch llym wrth siopa ar-lein. Drwy ddilyn ein cyngor diogelwch ar gyfer siopa, bydd pobl yn medru atal eu hunain rhag cael eu targedu gan ladron a thwyllwyr.”

Cyngor ar gyfer siopa:

  • Cadwch eich bag yn agos i’ch corff, a pheidiwch byth â’i adael mewn troli heb ofalydd
  • Cadwch eich pwrs yn ddwfn tu mewn i’ch bag, nid yn rhan dop eich bag
  • Peidiwch byth â chadw eich waled yn eich poced cefn
  • Os ydych chi’n mynd â siopa Nadolig yn ôl i’r car, clowch ef yn y gist
  • Amddiffynnwch eich rhif PIN wrth gymryd arian o beiriant twll-yn-y-wal
  • Byddwch yn wyliadwrus

Cyngor ar gyfer siopa ar-lein:

  • Siopwch gyda masnachwyr ar-lein rydych chi’n gwybod amdanynt, neu ymchwiliwch iddynt yn gyntaf er mwyn sicrhau bod ganddynt enw da a’u bod yn ddibynadwy
  • Sicrhewch y bydd manylion eich cerdyn credyd yn cael eu hamgryptio’n ddiogel cyn cael eu hanfon ar draws y rhyngrwyd, a pheidiwch byth â datgelu cyfrineiriau.
  • Dilynwch ein canllaw ar gyfer siopa ar-lein ar ein gwefan www.dyfed-powys.police.uk.

Am ragor o gyngor ynghylch atal trosedd y Nadolig hwn, galwch heibio i’n gwefan www.dyfed-powys.police.uk neu dilynwch #YmgyrchSanta ar twitter @DyfedPowys.