22 Rhag 2015

Mae’r Arolygydd Gary Jones yn parhau â’i gyngor ar gyfer gyrru adeg y gaeaf

WYTHNOS 8

Cyngor Cyffredinol ar gyfer Gyrru Adeg y Gaeaf:

Ar gyfer gyrwyr sydd â theithiau hanfodol i’w gwneud, ystyriwch y canlynol: 

  • Wrth yrru mewn eira, gyrrwch ar y cyflymder cywir – peidiwch â gyrru mor gyflym y byddwch chi’n colli rheolaeth, ond peidiwch â gyrru mor araf fel y byddwch chi’n colli momentwm.

 

  • Cychwynnwch yn araf gan osgoi refiau uchel. Arhoswch mewn gêr uwch ar gyfer gwell rheolaeth, ac os yw’n llithrig, mewn car â blwch gêr, cychwynnwch symud mewn gêr uwch yn hytrach na defnyddio gêr un.

 

  • Os fyddwch chi’n sgidio, y peth pwysicaf i’w gofio yw cymryd eich trosed oddi ar y pedalau a llywio.

 

  • Dylech ond defnyddio’r brêc os na allwch lywio allan o drafferth. Dyblwch neu treblwch y pellter stopio o’r cerbyd o’ch blaen chi fel nad ydych chi’n dibynnu ar y brêc i stopio.

 

  • Mae’n well meddwl ymlaen llaw wrth ichi yrru er mwyn cadw i symud, hyd yn oed os ydych chi’n teithio ar gyflymder cerdded.

 

  • Cynlluniwch eich taith o gwmpas ffyrdd prysurach oherwydd mae’n fwy tebygol y byddant wedi’u graeanu.

 

  • Arafwch cyn cyrraedd troeon fel eich bod chi wedi colli digon o gyflymder cyn i chi droi’r olwyn lywio.

 

  • Wrth deithio i lawr rhyw, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n teithio ar gyflymder araf cyn i chi gychwyn teithio i lawr y rhyw a pheidiwch â gadael i’ch cerbyd gyflymu - mae’n haws cadw’r cyflymder yn isel na cheisio arafu pan fydd y ffordd yn llithrig.

 

 

Wythnos Nesaf: Gyrru Mewn Eira