18 Rhag 2013

Yn ddiweddar, bu PCSO James Crabb a PCSO Harriet Bergmanski yn rhoi cyngor ynglŷn â diogelwch dros gyfnod y Nadolig yn archfarchnad Morrisons, Aberystwyth.

Rhoddwyd cyngor a thaflenni i siopwyr mewn perthynas â diogelwch personol, siopa diogel a diogelwch y cartref.

Hefyd, roedd marcio eiddo’n digwydd. Roedd ffonau symudol yn medru cael eu marcio fel eu bod yn adnabyddadwy pe baent yn cael eu rhoi i’r heddlu os oeddent yn cael eu dwyn neu eu colli.

Cynhaliwyd hyn fel rhan o Ymgyrch Santa, sy’n anelu i atgoffa pobl i fwynhau eu hunain dros ŵyl y Nadolig yn ddiogel a chyfreithlon.

Yn y llun, gweler Stuart Jones, gard diogelwch yn archfarchnad Morrisons, gyda PCSO James Crabb a PCSO Harriet Bergmanski.

Am ragor o gyngor ynglŷn ag atal trosedd y Nadolig hwn, galwch heibio i’n gwefan www.dyfed-powys.pnn.police.uk neu dilynwch ni ar twitter @DyfedPowys