13 Meh 2017

Aeth yr Heddlu i chwarel yn Johnston nos Sul (Mehefin 11 2017) ar ôl cael gwybod bod person ifanc wedi syrthio o lwybr yn y chwarel. Aethpwyd â’r person ifanc i’r ysbyty i gael triniaeth.

Dywedodd y Prif Arolygydd Mark McSweeney:

“Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i atgoffa pobl am y peryglon a’r risgiau o fod mewn chwarel. Llefydd peryglus yw chwareli, yn llawn peryglon y gellid eu gweld a rhai cudd, ac yn aml mae’r chwareli mewn llefydd sy’n anodd eu cyrraedd. Mae’r peryglon yn cynnwys syrthio o’r silffoedd a chael eich bwrw gan greigiau sy’n syrthio ar eich pen.

Bydd swyddogion yn ymweld ag ysgolion lleol i atgoffa’r plant am beryglon chwarae sydd yn ymyl chwareli. Gobeithio y bydd rhieni, athrawon ac unrhyw un sy’n gweithio gyda phobl ifanc yn gallu helpu ni i gyfleu’r neges ddiogelwch allweddol hon: cadwch yn ddiogel, da chi, a chadwch draw o chwareli, oni bai eich bod ar ymweliad dan oruchwyliaeth.”

DIWEDD

12.06.17