19 Ion 2018

Disgwylir y bydd nifer yn ymweld â Bannau Brycheiniog y penwythnos hwn, ac mae Heddlu Dyfed-Powys yn cynghori unrhyw un sy’n bwriadu mynd yno i barcio’n ddiogel a chyfreithlon.

Cynhelir digwyddiad ‘Fan Dance’ ar nos Sadwrn a nos Sul, a disgwylir i’r ardal fod yn arbennig o brysur.

Mae’r heddlu’n cynghori ymwelwyr i ystyried dod o hyd i fannau parcio a llwybrau amgen i Ben y Fan, ac maen nhw’n rhybuddio y bydd camau gorfodi’n cael eu cymryd pan fod angen er mwyn cynnal rheolau parcio o gwmpas clirffordd yr A470.

Dywedodd y Prif Arolygydd Matt Scrase: “Rwy’n disgwyl cyfnod prysur iawn ar y ffyrdd lleol y penwythnos hwn, yn arbennig ardal Storey Arms.

“Byddwn ni fel heddlu’n parhau i batrolio ardal Storey Arms, a byddwn ni’n cymryd camau gweithredu lle mae angen – symud cerbydau yn eu blaen pan fo modd, a rhoi tocynnau i gerbydau sydd wedi parcio’n arbennig o beryglus. Ein blaenoriaeth yw sicrhau nad oes rhwystrau ar yr A470 a bod pobl yn cymryd sylw o’r glirffordd ac yn osgoi parcio ar y ffordd.”

“Rydyn ni ond yn gofyn iddynt barcio’n ddiogel, gan ystyried eu hanghenion eu hunain, cerddwyr eraill, a defnyddwyr eraill y ffyrdd sydd hefyd eisiau dod a mwynhau’r hyn sydd gan ardal Dyfed-Powys i’w chynnig.”

“Mae nifer o lefydd eraill i barcio’ch cerbyd os ydych chi’n ymweld â Bannau Brycheiniog, sydd dal â llwybrau da i Ben y Fan. Byddwn i’n annog unrhyw un sy’n bwriadu ymweld i ystyried parcio mewn lleoliadau megis Cwm Gwydi neu Ddyffryn Neuadd. Yn ogystal, mae gwasanaeth bws ar gael rhwng Merthyr ac Aberhonddu sy’n aros yn Storey Arms.”