12 Chw 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn nifer o adroddiadau am ddeunydd toi’n cael ei chwythu oddi ar adeiladau yn Aberteifi, Aberystwyth, Sir Benfro, Ystradgynlais a Llanelli. Mae diogelwch y cyhoedd yn hollbwysig, a phenderfynwyd cau Stryd Fawr Aberteifi oherwydd y perygl â berir gan lechi’n syrthio. Cadwch draw o’r ardaloedd hyn, a cheisiwch aros i mewn cymaint â phosibl. Ceisiwch osgoi cerdded neu gysgodi gerllaw adeiladau a choed. Gan fod y Swyddfa Dywydd yn gweithredu rhybudd tywydd ‘Coch’ mewn perthynas â gwynt brynhawn heddiw a heno, gofynnwn i chi ddilyn y cyngor ynglŷn â beth i’w wneud mewn gwynt difrifol cyn, yn ystod ac ar ôl drwy ddilyn y ddolen hon: http://www.metoffice.gov.uk/learning/wind/severe-wind-infographic
Hefyd, cadwch lygad ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol asiantaethau am ddiweddariadau a gwybodaeth: @DyfedPowys, @MetOffice, @PembrokeshireCC, @CeredigionCC, @CarmsCouncil, @MWWFRS, @NatResWales