20 Rhag 2013

Bydd PCSO Bethan Hodgkinson allan o gwmpas Caerfyrddin fory gyda Steve Winston o adran diogelwch cymunedol Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.
Byddan nhw yng Nghlos Mawr yn rhoi cyngor ynghylch atal trosedd a diogelwch tân.
Galwch heibio i siarad â nhw am unrhyw bryderon sydd gennych, neu am gyngor cyffredinol.