16 Rhag 2013

Datganiad i’r Wasg ar y Cyd rhwng Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Heddlu Dyfed-Powys a Chyngor Sir Penfro.

“Am oddeutu 2.15 o’r gloch brynhawn heddiw (Sad 14/12), hysbyswyd y gwasanaethau brys ac Iechyd Cyhoeddus Cymru am fân ddigwyddiad llygredd ar draeth Freshwater East. Ar gyrraedd, daeth y gwasanaethau brys o hyd i sylwedd anhysbys sy’n ymddangos fel pe bai wedi golchi i’r lan. Fel cam rhagofalus, mae’r traeth wedi’i gau i’r cyhoedd tra bod y mater yn destun ymchwiliad. Mae samplau o’r sylwedd bellach wedi’u  cymryd at ddibenion adnabod a dadansoddi. Cynghorir y cyhoedd i beidio â cherdded ar y traeth hyd nes yr hysbysir yn wahanol. Os oes gan unrhyw un bryderon, fe’u cynghorir i gysylltu â’r gwasanaethau brys neu Wylwyr y Glannau am gyngor.”