03 Medi 2014

Ydych chi’n byw yng Nghanolbarth Ceredigion?

Oeddech chi’n gwybod bod Cynllun Gwarchod Ffermydd yn cael ei sefydlu yn eich ardal chi gyda chymorth Undeb Amaethwyr Cymru, Undeb Cenedlaethol Amaethwyr Cymru a Chyswllt Ffermio?

Ydych chi eisiau dod yn aelod o’ch Cynllun Gwarchod Ffermydd lleol, a fydd yn helpu i gryfhau eich cymuned, a gwneud eich ardal yn le gwell i fyw?

Bellach, mae sawl ardal yn elwa o Gynlluniau Gwarchod Ffermydd, sy’n cynorthwyo â:
• Lleihau lladradau iard fferm a thai gwledig
• Helpu a rhoi tawelwch meddwl i’r rhai sy’n ofni trosedd
• Annog y gymuned ffermio i fod yn wyliadwrus
• Dweud wrth yr heddlu a’ch cymdogion am ddigwyddiadau amheus yn eich cymdogaeth.

Nid oes tâl ar gyfer ymuno â Gwarchod Ffermydd, a bydd yn helpu i wella cyfathrebu rhwng ffermwyr a’r heddlu er mwyn lleihau’r cyfleoedd ar gyfer trosedd a fandaliaeth. Yn ogystal â lladradau iard fferm a thai gwledig, bydd y cynllun yn mynd i’r afael â materion megis tipio anghyfreithlon, gyrru allffordd a lladradau da byw.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y cynllun, neu os ydych angen gwybodaeth ychwanegol am y cynllun, cysylltwch â: SCCH Trish Smith ar 101 neu anfonwch e-bost at trisha.smith@dyfed-powys.pnn.polce.uk

Cynhelir y cyfarfod cyntaf am 7.30y.h. ar 11 Medi yng Ngwesty Llanina, Llanarth, Ceredigion. Mae croeso i bawb.