21 Ion 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn dymuno creu rhestr o hyfforddwyr i gyflwyno cyrsiau hyfforddi, ac yn chwilio am unigolion â diddordeb i ddod ymlaen a chofrestru.

Ers 1999, mae’r heddlu wedi bod yn cyflwyno’r cyrsiau hyn ar y cyd â’i sefydliadau partner, ond nawr, â chynlluniau i ehangu’r amrediad o gyrsiau sydd ar gael, mae’r heddlu eisiau creu ei gofrestr ei hun.

“Cyflwynir y cyrsiau hyn hyd safon genedlaethol o dan arweiniad y Cynllun Ailhyfforddi Gyrwyr sy’n Troseddu (NDORS) a Chymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu (ACPO),” meddai Jason Rudall, sy’n rheoli’r prosiect. “Nod y cwrs yw archwilio’r rhesymau dros droseddu wrth yrru, ac amlinellu’r canlyniadau sy’n gysylltiedig â’u gyrru i yrwyr. Yna, rhoddir strategaethau ymdopi er mwyn helpu’r unigolyn i osgoi dioddef damwain ffordd.

“Bydd yr unigolion a gynhwysir ar y rhestr yn gweithio ochr yn ochr â staff Heddlu Dyfed-Powys i gyflwyno’r cyrsiau hyn ar sail ddigontract, a bydd eu profiad, sgiliau a gwybodaeth yn chwarae rhan fawr yn y modd y cyflawnir hyn yn llwyddiannus.” 

Disgwylir i’r rhai a gynhwysir ar y rhestr gyflwyno i gynulleidfa eang o oedrannau, profiadau gyrru a chefndiroedd amrywiol. Hefyd, bydd angen iddynt fod â phrofiad o gyflwyno i grwpiau amrywiol, bod yn hyderus mewn amgylchedd hyfforddi, a meddu ar y gallu i reoli gofynion sy’n anghyson â’i gilydd.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gwahodd mynegiannau o ddiddordeb gan unigolion ar gyfer cyflwyno Cyrsiau Ailhyfforddi Gyrwyr ledled Dyfed-Powys.

Am ragor o wybodaeth mewn perthynas â manyleb y swydd, safonau hyfforddi, trefniadau ariannol a gweinyddol, cysylltwch â jason.rudall@Dyfed-Powys.pnn.police.uk neu galwch 01267 239101. Dylid cyflwyno mynegiannau o ddiddordeb erbyn 12 Chwefror.