14 Gor 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn edrych ar greu cofrestr o oruchwylwyr cymwys (cymhwyster Aseswr TAQA) i asesu Cyrsiau Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru ac yn edrych am unigolion â diddordeb i ddod ymlaen a chofrestru. 

Ers 1999, mae’r heddlu wedi bod yn cyflwyno’r cyrsiau hyn mewn cydweithrediad â’i sefydliadau partner ond nawr, â chynlluniau ar gyfer ehangu’r amrediad o gyrsiau sydd ar gael, mae’r heddlu’n edrych ar greu ei gofrestr ei hun o arolygwyr cwrs. 

“Mae’r cyrsiau hyn yn cael eu cyflwyno i safon genedlaethol o dan arweiniad y Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru (NDORS) a Chymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu (ACPO),” meddai Jason Rudall, sy’n rheoli’r prosiect. “Nod y cyrsiau yw ymchwilio i’r rhesymau pam y mae gyrwyr yn troseddu ac amlinellu’r canlyniadau sy’n gysylltiedig â’u gyrru i yrwyr. Yna, rhoddir strategaethau ymdopi i helpu’r unigolyn i osgoi dod yn ystadegyn anafiadau ffordd. 

“Bydd yr unigolion a fydd yn cael eu cynnwys ar y rhestr yn gweithio ochr yn ochr â staff Heddlu Dyfed-Powys er mwyn asesu’r cyrsiau hyn ar sail di-gytundebol a bydd eu profiad, eu sgiliau a’u gwybodaeth yn chwarae rhan fawr o ran sut y cyflawnir hyn yn llwyddiannus.”

Disgwylir i’r rhai a fydd yn cael eu cynnwys ar y rhestr asesu hyfforddwyr cwrs, a bydd angen iddynt fod a phrofiad o ran cyflwyno i grwpiau amrywiol, bod yn hyderus mewn amgylchedd hyfforddi a bod â’r gallu i reoli gofynion sy’n cystadlu yn erbyn ei gilydd.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gwahodd mynegiannau o ddiddordeb gan unigolion ar gyfer monitro Cyrsiau Ailhyfforddi Gyrwyr ledled Dyfed-Powys.

Am ragor o wybodaeth mewn perthynas â’r fanyleb Cyfarwyddwr a/neu Hyfforddwr, safonau hyfforddi, trefniadau arianno a gweinyddol, cysylltwch â jason.rudall@Dyfed-Powys.pnn.police.uk neu galwch 01267 239101. Dylid cyflwyno unrhyw fynegiannau o ddiddordeb erbyn 25 Gorffennaf 2014.