19 Tach 2015

Dywedodd y Prif Gwnstabl Simon Prince: “Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn ymuno â’r Gwasanaeth Heddlu Awyr Cenedlaethol ar 1 Ionawr 2016.

“Mae trafodaethau hir a manwl wedi arwain at y cytundeb hwn, ac yn awr, bydd Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio’n agos â’r Gwasanaeth Heddlu Awyr Cenedlaethol i sicrhau bod y newid gwasanaethau’n rhedeg yn esmwyth ar gyfer y cyhoedd rydyn ni’n gwasanaethu.

“Mae’n dda gennyf fod Pen-bre wedi’i gadw fel Canolfan Blaenweithredu gan fydd hyn yn gwella amserau ymateb y Gwasanaeth Heddlu Awyr Cenedlaethol o fewn Dyfed-Powys.

“Byddaf yn monitro perfformiad y Gwasanaeth Heddlu Awyr Cenedlaethol yn agos i sicrhau ei fod yn darparu’r lefel gwasanaeth sydd angen ar ein cymunedau a’n staff.

“Diolchir i holl aelodau staff yr Uned Cymorth Hofrennydd, ddoe a heddiw, am eu gwaith caled a’u hymrwymiad o ran darparu gwasanaeth hanfodol i’n cymunedau ers 1990, gan achub nifer o fywydau a chynorthwyo â dwyn troseddwyr i gyfiawnder.”

  • Ar 1 Ionawr 2016, bydd Heddlu Dyfed-Powys yn ymuno â’r Gwasanaeth Heddlu Awyr Cenedlaethol.

  • Mae’r cynigion gwreiddiol ar gyfer y Gwasanaeth Heddlu Awyr Cenedlaethol yn mynd yn ôl i 2010. Ar y pryd, y bwriad oedd cael 22 canolfan awyr yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys canolfan Heddlu Dyfed-Powys ym Mhen-bre.

  • Oherwydd mesurau llymder, newidiodd y model gwreiddiol o 22 canolfan awyr i 15 canolfan awyr arfaethedig, a chynigwyd cau’r ganolfan ym Mhen-bre. Roedd y newid i’r Gwasanaeth Heddlu Awyr Cenedlaethol fod digwydd ym mis Ebrill 2015, ond newidiwyd hynny i fis Ionawr 2016.

  • Diben y Gwasanaeth Heddlu Awyr Cenedlaethol yw darparu gwasanaeth awyr cenedlaethol diffin i bob heddlu yng Nghymru a Lloegr.

  • Mae’r Gwasanaeth Heddlu Awyr Cenedlaethol yn cynnig gwasanaeth 24 awr ac mae’n medru symud ei fflyd o gwmpas Cymru a Lloegr i sicrhau bod gwasanaeth gweithredol ar gael os fydd awyren allan o wasanaeth.

  • Bydd fflyd y Gwasanaeth Heddlu Awyr Cenedlaethol yn cynnwys hofrenyddion ac awyrennau adenydd sefydlog a fydd yn dod yn rhan o’r fflyd ganol 2016.

  • Bydd cadw Pen-bre fel Canolfan Blaenweithredu’n gwella amserau ymateb y Gwasanaeth Heddlu Awyr Cenedlaethol yn Nyfed-Powys. Bydd y gallu i ail-lenwi â thanwydd ym Mhen-bre hefyd yn cynyddu ei amser ar dasg yn Nyfed-Powys heb orfod dychwelyd i ganolfannau’r Gwasanaeth Heddlu Awyr Cenedlaethol i ail-lenwi.

  • Ni fydd awyren wedi’i lleoli’n barhaol ym Mhen-bre ond bydd y Gwasanaeth Heddlu Awyr Cenedlaethol yn parhau i’w defnyddio fel Canolfan Blaenweithredu. Golyga hyn y bydd awyrennau’r Gwasanaeth Heddlu Awyr Cenedlaethol yn medru ail-lenwi â thanwydd ym Mhen-bre a gellir eu lleoli yno pan fyddant yn gweithredu yn yr ardal heddlu. Y canolfannau Gwasanaeth Heddlu Awyr Cenedlaethol agosaf fydd Sain Tathan yn Ne Cymru a Phenarlâg yng Nghaer.