06 Maw 2015

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, mae Heddlu Dyfed-Powys yn cynnal cynhadledd a chyfres o weithdai i edrych ar effaith cam-drin domestig.

Trefnir y digwyddiad gan Sefydliad y Merched a Soroptimyddion Rhyngwladol Caerfyrddin ac mae’n anelu i archwilio i’r materion pwysig sy’n ymwneud â cham-drin domestig.

Mae siaradwyr yn y digwyddiad yn cynnwys Nadia Salaman a’r Ditectif Arolygydd Neil Jenkins a fydd yn rhannu rhai o’u profiadau personol.

Bydd Nadia Salaman yn rhannu ei phrofiadau personol , gan siarad am farwolaeth ei chwaer, a lofruddiwyd gan ei gŵr ar ôl dioddef blynyddoedd o gam-drin domestig. Dim on 44 oed oedd ei chwaer Assia, a adawodd 4 o blant ar ei hôl.

Bydd y Ditectif Arolygydd Neil Jenkins yn siarad am sut y mae Heddlu Dyfed-Powys yn helpu dioddefwyr cam-drin domestig, o’r alwad gyntaf. Hefyd, bydd yn rhannu’r cymorth a’r gwasanaeth a ddarperir gennym i ddioddefwyr a meysydd gwaith eraill sydd ar waith er mwyn cefnogi dioddefwyr cam-drin domestig, yn arbennig Cyfraith Clare. 

Hefyd, dangosir ffilm fer .

Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Pam Kelly, “Mae’n bwysig iawn ein bod ni gyd yn deall beth yw cam-drin domestig a’i effaith ar unigolion a theuluoedd. Mae dod â phobl ynghyd i rannu eu profiadau personol fel ein bod ni’n medru dysgu o’u straeon yn bwysig iawn. Gall ein helpu i sicrhau ein bod ni’n darparu’r cymorth sydd angen iddynt pan maen nhw angen ein help.”