24 Chw 2020

Ar ddydd Sadwrn 22 Chwefror, derbyniodd yr heddlu nifer o alwadau gan safleoedd mân-werthu yn ardal Sir Benfro’n adrodd bod dau ddyn yn ceisio dwyn arian gan ddefnyddio tric dwylo.

Adnabu cerbyd a oedd yn eiddo i’r drwgdybiedigion yn gyflym, a rhannwyd y wybodaeth â swyddogion. Arweiniodd hyn at y cerbyd yn cael ei stopio yn ardal Hwlffordd a’r ddau ddeiliad yn cael eu harestio brynhawn ddydd Sadwrn.

Cyhuddwyd Sandhu Dumitru, 23 oed o ardal Birmingham, â 2 ladrad a 5 ymgais i ladrata.

Cyhuddwyd Ion Anghel Si Muntean, 24 oed o ardal Luton, â 2 ymgais i ladrata.

Ymddangosodd y ddau yn Llys Ynadon Llanelli fore heddiw, gan bledio’n euog i’r troseddau. Maent yn cael eu cadw yn y ddalfa tan 26 Chwefror, pan fyddant yn cael eu dedfrydu.

Dywedodd y Prif Arolygydd Louise Harries: “Er nad ydym yn gweld y math hwn o drosedd yn aml yn ein hardal, mae’n bwysig fod masnachwyr yn ymwybodol ac yn sicrhau bod eu haelodau staff yn ymwybodol er mwyn atal troseddu o’r fath. Yr eiliad y daw’r heddlu’n ymwybodol, cynhaliwyd ymholiadau helaeth, gan arwain at ddau ddyn yn cael eu harestio a’u cyhuddo.”
DIWEDD