23 Gor 2014

Rhywbryd rhwng 7.30 o’r gloch nos Iau 22 Gorffennaf a 6.45 o’r gloch fore ddydd Mercher 23 Gorffennaf, aed â dau feic modur o stondin fasnach Honda, sydd yn eil ‘J’ ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Lleolir y stondin fasnach ger ardal y Cylch Ceffylau.

Y ddau feic modur sydd wedi’u dwyn yw:

1)Beic modur motocross Honda, CRF250R, cyhoeddiad arbennig lliw du, Rhif Adnabod y Cerbyd: JH2ME10A6EK102665.

2) Beic Cwad bach Honda, Sportrax TRX 90, lliw coch, Rhif Adnabod y Cerbyd: JH2TE18A8EK300129.

Gofynnir i unrhyw un a welodd y beiciau modur yn cael eu dwyn, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth ynglŷn â lleoliad y beiciau modur, i gysylltu â Heddlu Llanfair-ym-Muallt ar 101.