10 Rhag 2019

Mae dyn wedi’i ddedfrydu i dair blynedd a phum mis o garchar am ei ran mewn byrgleriaethau gwledig ar draws Sir Gaerfyrddin.

Dedfrydwyd Jeffrey Wayne Bevan yn Llys y Goron Abertawe ddydd Gwener 6 Rhagfyr am nifer o fyrgleriaethau, lladradau ac achosion o ddifrod troseddol.

Roedd yn gweithio fel rhan o giang o droseddwyr teithiol a oedd yn targedu beiciau cwad ac offer fferm drud.

rweiniodd CID Rhydaman Ymgyrch Arrowhead ym mis Tachwedd, gan dargedu troseddwyr o ardal de Cymru sydd wedi bod yn cyflawni byrgleriaethau gwledig ledled Sir Gaerfyrddin.

Mae’r ymgyrch yn parhau, ac mae timoedd heddlu amrywiol yn gysylltiedig â’r ymdrechion i ddod o hyd i’r troseddwyr hyn.

Dywedodd y Ditectif Ringyll Paula Jones-Clarke: “Rydyn ni’n fodlon iawn â dedfryd Bevan. Sicrhaom ei euogfarn drwy gynnal ymgyrch a oedd yn

targedu troseddwyr sy’n gyfrifol am nifer o fyrgleriaethau gwledig ar draws Sir Gaerfyrddin.

“Gwn nad yw Bevan yn gweithio ar ben ei hun. Mae CID Rhydaman a’r tîm Troseddau Gwledig yn cydweithio fel rhan o ymchwiliad parhaus.

“Rydyn ni’n parhau â’n hymdrechion i dargedu troseddwyr ac atal rhagor o ladradau beiciau cwad yn Sir Gaerfyrddin.”