16 Ebr 2019

Yn ystod oriau mân y bore ddydd Mawrth 27 Tachwedd 2018, fe wnaeth Luke Cuber-Hives ddwyn o siop iechyd Riverside Health yn Adpar, Ceredigion, a’i rhoi ar dân.

Derbyniodd ymchwiliad helaeth gefnogaeth y gymuned leol, a roddodd wybod i ni am ei gysylltiad â throseddau twyll a dwyn eraill. Ymddangosodd Cuber-Hives gerbron Llys y Goron Abertawe ddoe, a derbyniodd ddedfryd o 54 mis o garchar.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Richard Yelland, uwch swyddog ymchwilio’r achos, “Mae’r ddedfryd hon yn anfon neges glir fod cynnau tân yn fwriadol yn weithred ddifrifol a pheryglus.

“Mae Ceredigion wedi gweld yn uniongyrchol yr effaith gall y gweithredoedd difeddwl hyn gael ar ddioddefwyr, a’r ofn mae’n peri i’r gymuned. Gwelsom yn Aberystwyth y gall tân ledaenu’n gyflym a gall bywydau gael eu colli.

Luke Cuber-Hives

Luke Cuber-Hives

“Yn yr achos hwn, ymddengys mai lwc oedd yn gyfrifol am y ffaith na chafodd neb ei anafu, yn hytrach na barn Mr Cuber-Hives.

“Rwy’n gobeithio y bydd unrhyw un sy’n ystyried ymddwyn yn y fath modd yn meddwl ddwywaith cyn cyflawni’r fath droseddau. Mae dedfryd hir o garchar yn disgwyl y rhai sy’n cael eu dal.”