07 Chw 2014

Dedfrydu 12 a gafwyd yn euog o gynllwynio i werthu Heroin i 40 mlynedd o garchar

Mae swyddogion Heddlu Dyfed-Powys a weithiodd ar Ymgyrch Ruble, sef ymgyrch a dargedodd cyflenwad Heroin i ardal Ceredigion, wedi croesawu’r ddedfryd a roddwyd heddiw i 12 unigolyn a gafwyd yn euog o gynllwynio i werthu.
Ymddangosodd y 12 ohonynt gerbron Llys y Goron Abertawe ddydd Gwener 31 Ionawr 2014.
Dywedodd y Ditectif Arolygydd Huw Davies: "Rydym yn croesawu dedfrydau heddiw, sy’n anfon neges glir i droseddwyr na fydd cyffuriau’n cael eu goddef yn Nyfed-Powys a bydd swyddogion yn gwneud eu gorau glas i ddwyn achosion i’r llys.
“Mae’r ymchwiliad manwl hwn yn dangos ymroddiad Heddlu Dyfed-Powys i ymchwilio i bob trosedd gyffuriau a dwyn y rhai sy’n gyfrifol i gyfiawnder.
“Mae dedfrydau heddiw’n ganlyniad ymgyrch a gynhaliwyd gan Heddlu Dyfed-Powys mewn perthynas â masnachu cyffuriau Dosbarth A, sef Heroin, yng Ngheredigion – cyffuriau a ddaw o ardal Glannau Merswy i mewn i’r sir.”
Tystiodd yr Erlyniad bod heroin wedi’i gyflenwi i ddefnyddwyr yn Aberystwyth rhwng 1 Gorffennaf 2012 a 19 Ebrill 2013. Paul David Parry oedd yn bennaf gyfrifol am yr ymgyrch gyffuriau arwyddocaol hon. Yn ystod y cyfnod hwn, daethpwyd â dros cilogram o heroin i mewn i Aberystwyth. Gwerth yr heroin hwnnw oedd £25,000 - £40,000.
Gall unrhyw un sydd yn dymuno cael cyngor neu wybodaeth am y niwed a achosir gan gyffuriau ymweld â’n gwefan www.dyfed-powys.police.uk neu www.talktofrank.com . Os oes gennych unrhyw wybodaeth a allai’n helpu yn ein brwydr yn erbyn camddefnyddio cyffuriau, galwch ni ar 101 os gwelwch chi’n dda.”