21 Gor 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn croesawu’r ddedfryd a roddwyd gan y llys ddydd Gwener 18 Gorffennaf.

Cynhaliodd swyddogion o Heddlu Dyfed-Powys ymchwiliad i gynnydd anarferol mewn byrgleriaethau o dai preswyl dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

Yn ystod yr ymchwiliad, nododd ditectifs y gallai car a oedd yn teithio â phlatiau cofrestru ffug fod yn gysylltiedig â nifer o’r digwyddiadau, ac o’r herwydd, fe geision nhw olrhain y cerbyd. Arweiniodd hyn at ymgyrch heddlu fawr yn ardal Tregaron, Ceredigion ar 8 Ionawr.

O ganlyniad uniongyrchol i’r ymgyrch honno, ymddangosodd y ddau ddyn yn y llys wedi’u cyhuddo o gynllwynio i gyflawni 23 byrgleriaeth rhwng 12 Rhagfyr 2013 a 10 Ionawr 2014. Plediodd y ddau’n euog ac maent wedi’u dedfrydu.

William Connors 6 blynedd
Edward Connors 3 1/2 blynedd

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Andy Williams, "Mae’r ymyriad uniongyrchol ar gartrefi pobl yn gadael dioddefwyr â synnwyr difesur o fregusrwydd y bydd yn rhaid iddynt fyw gyda o ddydd i ddydd. Dylai dedfrydau heddiw atal unrhyw un sy’n ystyried cyflawni troseddau o’r fath yn ein hardal. Byddwn ni bob tro’n defnyddio’r adnoddau angenrheidiol er mwyn dwyn y rhai sy’n gyfrifol i gyfiawnder.”