28 Ion 2020

Dedfrydwyd dau ddyn am smyglo cyffuriau wedi i archwiliad gan yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol arwain at ddal cwch hwylio oddi ar arfordir gorllewin Cymru.

Arestiwyd Gary Swift, 53, a Scott Kilgour, 41, y ddau o Lerpwl ar y 27ain o Awst 2019, a’u cyhuddo’n ddiweddarach. Heddiw cawsant eu dedfrydu i gyfanswm o 33 mlynedd o garchar am smyglo cyffuriau.

Meddai Comander Uned Reoli Sylfaenol Sir Benfro, yr Uwcharolygydd Ross Evans

“Mae’r ddedfryd heddiw’n anfon neges glir i droseddwyr a gangiau troseddu trefnedig nad yw ardal Heddlu Dyfed-Powys yn darged meddal ac y byddwn yn gweithredu’n briodol i gadw ein cymunedau’n ddiogel. Mae heriau nodedig i blismona 350 milltir o arfordir a byddwn yn parhau i gydweithio gydag asiantaethau partner i darfu ar weithgareddau anghyfreithlon fel smyglo cyffuriau a sicrhau bod troseddwyr yn cael eu dwyn o flaen y llys.

Rhan hanfodol o’n llwyddiant wrth ddwyn troseddwyr y glannau o flaen y llys yw ein cymunedau. Rwyf yn galw ar holl aelodau ein cymuned arforol, sy’n gweithio neu’n mwynhau amser hamdden ar ein harfordir a’n dyfrffyrdd, i’n helpu ni i darfu ar y math hwn o droseddu. Os ydych yn gweld unrhyw beth amheus, waeth bynnag pa mor ddibwys y mae’n ymddangos, rhowch wybod i ni amdano.”

Rhowch adroddiad yn ddienw i Crimestoppers ar 0800 555 111 neu ffoniwch yr heddlu ar 101 (999 mewn achos brys).”