31 Mai 2017

Ddoe, dedfrydwyd Brian Richard Buckle, 45 oed o Abergwaun i 33 mlynedd o garchar am droseddau rhywiol nas cyflawnwyd yn ddiweddar yn erbyn dioddefydd rhwng 8 a 10 oed.

Ymddangosodd yn Llys y Goron Abertawe lle cafodd ei ddedfrydu i gyfanswm o 33 mlynedd o garchar. Derbyniodd 15 mlynedd o garchar am y brif drosedd. Bydd y ddedfryd sy’n weddill yn cydredeg. 

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Richard Yelland: “Hwn yw’r ail achos ar gyfer yr Heddlu mewn wythnosau diweddar lle mae dedfryd sylweddol o garchar wedi’i rhoi i droseddwr troseddau rhywiol nas cyflawnwyd yn ddiweddar. Mae’r ddedfryd sylweddol hon yn cydnabod y rheoli a’r niwed hirdymor a achoswyd i’w ddioddefydd.

“Rydyn ni’n parhau i weithio gyda’n partneriaid i sicrhau bod y lefel orau o gefnogaeth yn cael ei rhoi i oroeswyr, ar gyfer y dyfodol.”

Yn ogystal, caniataodd y Barnwr orchymyn atal amhenodol sy’n rhwystro Buckle rhag cysylltu â’r dioddefydd.

Blaenoriaeth bennaf Heddlu Dyfed-Powys yw diogelu ac amddiffyn pobl sy’n agored i niwed, a’u lles.

Ni ddylai unrhyw un sydd wedi’i effeithio gan gam-drin ddioddef yn dawel. Mae gwybodaeth a chyngor ar gael gan:

 

neu siaradwch â rhywun rydych chi’n ymddiried ynddynt.