19 Mai 2015

Mae’r heddlu’n ymchwilio i adroddiad bod defaid wedi eu dwyn o ardal Llanddewi Brefi, ger Tregaron. Cafodd cant tri deg pump o ddefaid mynydd Cymreig eu dwyn rhywbryd rhwng dydd Sul 1 Mawrth a dydd Mercher 25 Mawrth, 2015.

Meddai’r Rhingyll Nigel Jones

“Mae colli cymaint â hyn o ddefaid yn golygu colli gwerth miloedd o bunnoedd o stoc i’r perchennog. Byddai angen cerbyd cludo mawr i symud yr anifeiliaid a byddwn yn apelio ar y cyhoedd i gysylltu â’r heddlu os gwelsant unrhyw gerbydau amheus yn yr ardal yn ystod y cyfnod hwn neu os oes ganddynt unrhyw wybodaeth ynghylch y defaid yn cael eu dwyn.”

Annogir unrhyw un sydd â gwybodaeth i alw Gorsaf Heddlu Llanbedr Pont Steffan ar 101 neu Crimestoppers Cymru yn ddienw ar 0800 111 555.