24 Ion 2014

Rhywbryd rhwng Awst 2013 ac Ionawr 2014, mae cyfanswm o 153 dafad mynydd Cymreig rhwng 1 a 4 oed wedi’u dwyn, ac mae 92 oed wedi’u dwyn o dir yn yr ardal rhwng Llanfair-ym-Muallt, Gwenddwr a Chapel Uchaf.
Roedd gan y ddafad ddiweddaraf i gael ei dwyn dagiau clust â UK720009 arnynt yn ogystal â marciau clust o fwlch bawd top, goledd ar y clustiau chwith a nod poer ar y dde. Yn ogystal, gallai marciau ‘T’ mewn llifyn coch ar y cotiau.
 “Mae Marchnadoedd Da Byw a Safonau Masnachu wedi’u hysbysu i fod yn wyliadwrus ynglŷn â gwerthwyr, gwaith papur anarferol ac unrhyw ddefaid â chlustiau anffurfiedig neu dagiau yr ymyrrwyd â nhw,” meddai PC Fean Thomas o Dîm Plismona Bro’r Gelli Gandryll. “Yn anffodus, nid yw’r math hwn o drosedd yn unigryw i’r ardal hon, ond os oes gan unrhyw un wybodaeth ynglŷn â’r drosedd hon, hoffem glywed wrthyn.”
Gellir cysylltu â swyddogion ar 101.