08 Ebr 2014

Mae’r heddlu yn Aberteifi’n ymchwilio i ddigwyddiad lle yr achoswyd difrod i Audi A4 arian, rhywbryd rhwng 7 o’r gloch ar nos Sadwrn 29 Mawrth ac 1 o’r gloch fore ddydd Sul 30 Mawrth. Roedd y car wedi’i barcio yn Hillfield Place, Parcllyn, Aberporth lle yr achoswyd y difrod. Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â swyddogion heddlu Aberteifi drwy alw 101.